Βιβλίο.net

  Απο ανθρώπους με μεράκι για ανθρώπους με γούστο! Αντιλαμβανόμαστε ότι η σημερινή κοινωνία έχει αποκλίνει σημαντικά από την πορεία της αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου και του ανθρώπου καθώς και του ανθρώπου και της φύσης. Η ηθική καταστροφή της ανθρωπότητας

Read more